ביי ספייס

Slide

פרויקטים והשקעות במדעי החלל

עידן חדש בפתח. עידן בו החלל נגיש לגופים ומוסדות פרטיים ולא רק לממשלות...

Slide
ביי ספייס

המוצרים שלנו

מומחים בינלאומיים בהגנה פלנטרית.
ניהול מערכה להגנה פלנטרית, ייעוץ, קורסים, הרצאות וסדנאות.

הגנה פלנטרית

תיווך השקעות בסטארטאפים וחברות חלל. ביטוח לוויינים, משגרים, רכבי חלל וכדומה

השקעות וביטוח

מחקרים, ארכיאו-אסטרונומיה, ארכיאולוגיה בעזרת צילומי לוויין ועוד.

מחקר מהשמים

הקמת מרכזי חלל. ניהול וייעוץ למצפי כוכבים ומרכזי הוראת חלל.
הקמת מונומנטים אסטרונומיים ומיצגי חלל.

מרכזי חלל
קורסים ותצפיות כוכבים

קורסים, הרצאות וערכות לימוד במדעי החלל.
קורסים: 'הגנה פלנטרית', 'אל החלל ומעבר לו', 'ארכיאו-אסטרונומיה', 'אסטרונומיה ומחשבת ישראל'. תצפיות כוכבים והרצאות חד פעמיות.

פנו אלינו

Slide
המרכז לחדשנות ויזמות ASPER-HUJI Innovate, בניין לוי, גבעת רם, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
כתובת למכתבים: ת.ד. 39094, גבעת רם, ירושלים, מיקוד 9139001