HomePage

Slide

פרויקטים והשקעות במדעי החלל

עידן חדש בפתח. עידן בו החלל נגיש לגופים ומוסדות פרטיים ולא רק לממשלות...

Slide
אודות

חזון, צוות, פרויקטים

ביי ספייס

המוצרים שלנו

צופי חלל

מידע, קהילה וחינוך

פנו אלינו

Slide
המרכז לחדשנות ויזמות ASPER-HUJI Innovate, בניין לוי, גבעת רם, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
כתובת למכתבים: ת.ד. 39094, גבעת רם, ירושלים, מיקוד 9139001